Szczepienia ochronne pracowników

Szczepienia Ochronne Pracowników

Centrum Medyczne Med-Lux wykonuje szczepienia ochronne pracowników. Jeżeli wykonywana praca zwiększa ryzyko zachorowania na choroby zakaźne, obowiązkiem pracodawcy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy jest zapewnienie pracownikom szczepień ochronnych. Pracodawca jest odpowiedzialny za podejmowanie działań ochronnych i zapobiegawczych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń dla zdrowia występujących przy wykonywanych pracach. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi szczepienia ochronne wykonywane pracownikom są szczepieniami finansowanymi w całości przez pracodawców.

 

Wybrane szczepienia zalecane pracownikom wykonującym określone czynności

 • Wirusowe zapalenie wątroby typu A (odporność wieloletnia) - zalecane:
  • osobom pracującym przy produkcji i dystrybucji żywności, w zakładach zbiorowego żywienia,
  • osobom pracującym przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz konserwacji urządzeń służących do tego celu,
  • osobom wyjeżdżającym na tereny endemicznego występowania wirusa, zwłaszcza do krajów o niskim standardzie higieniczno - sanitarnym
 • Dur Brzuszny (odporność na 3 lata) - zalecane:
  • osobom pracującym przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz przy konserwacji urządzeń służących do tego celu
  • wyjeżdżających do rejonów endemicznego występowania zachorowań na dur brzuszny
 • Tężec (odporność na 10 lat) - zalecane:
  • osobom pracującym przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi
  • wykonującym czynności wymagające kontaktu z glebą lub przy obsłudze zwierząt gospodarskich
 •  Błonica (odporność na 10 lat) - zalecane:
  • osobom mającym bezpośrednią styczność z osobami przyjeżdżającymi z obszarów występowania zachorowań na błonicę lub wyjeżdżającym na obszary występowania zachorowań na błonicę
 • Wścieklizna (odporność wieloletnia) - zalecane:
  • lekarzom weterynarii, leśnikom, myśliwym, listonoszom i innym osobom, które ze względu na wykonywane czynności mają kontakt z dzikimi zwierzętami.
  • osobom pracującym na stanowiskach związanych z diagnostyką wścieklizny u zwierząt lub w laboratoriach diagnostycznych
  • wyjeżdżającym na tereny endemicznego występowania wirusa

 

* podstawy prawne: Kodeks Pracy Dz. U. 2016 poz. 1666, ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności

Formularz Kontaktowy

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych będzie Med-Lux sp. z o.o., której siedziba mieści się przy ul. Rynkowej 63, 62-081 w Przeźmierowie. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego