Harmonogram przyjęć medycny pracy w Przeźmierowie

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA BADANIA?

Zarejestrować się na badania można przez stronę lub telefonicznie. Zalecamy wybór godzin zgodnie z poniższym wykazem:

6:00 – 6:30 stomatolodzy, zagrożenia chemiczne (lakiernicy, produkcja)

6:30 – 7:00 pacjenci bez zagrożeń,

7:00 – 8:00 kierowcy zawodowi, kierownicy, auta służbowe, praca na wysokości, spawacze

7:30 – 8:00 hałas, nauczyciele, praca na wysokości,

8:00 – 8:30 stanowiska pracy: w pyle (piekarz, stolarz), wibracje ( maszyny budowlane), strażacy

8:30 – 9:00 stanowiska biurowe oraz bez zagrożeń, sanitarne

Godzina zapisu to godzina podejścia do rejestracji. W trakcie rejestracji zostaną zlecone badania zgodnie z informacjami na skierowaniu od pracodawcy. Pacjent otrzymuje informację, jakie gabinety musi odwiedzić przed wydaniem orzeczenia przez lekarza medycyny pracy. O kolejności wzywania decyduje system kolejkowy na podstawie aktualnego obłożenia gabinetów.

ILE BADAŃ BĘDZIE ZREALIZOWANYCH?

Rodzaj i ilość badań zależy od zagrożeń, które pracodawca zaznaczy na skierowaniu na badania. W czasie rejestracji na badania przy okienku rejestratorka ustala rodzaje badań zależnie od zaznaczonych narażeni – od jednego do nawet dziesięciu badań.

JAK DUŻO CZASU SPĘDZĘ NA BADANIACH?

To zależy od ilości badań jakie muszą być wykonane na tym stanowisku pracy. W przypadku badań laboratoryjnych należy jeszcze doliczyć 30 minut oczekiwania na wynik.

CZY MUSZE BYĆ NA CZCZO?

Na czczo musi być pacjent, który będzie mieć badania laboratoryjne. Badania wynikają z zagrożeń, dotyczą m.in. kierowców zawodowych, pracujących w zagrożeniu związkami chemicznymi, osób na stanowiskach kierowniczych, strażaków, praca na wysokości, wózki widłowe.

Przypominamy, że badanie na czczo oznacza brak śniadania i napojów od rana, ewentualnie można się tylko napić wody. Zalecany jest ostatni posiłek dnia poprzedniego nie później niż o 19:00, posiłek powinien być lekki, bez nadmiernej ilości cukru lub tłuszczów.

CZY MUSZĄ PRZYNIEŚĆ MOCZ DO ANALIZY?

Mocz do analizy pobieramy rano, jako pierwszy mocz po przebudzeniu. Przypominamy, że mocz należy przynieść w pojemniku zakupionym w aptece, może być zwykły – nie jałowy. Mocz pobieramy po podmyciu się, ze środkowego strumienia (tzn. pierwsze sekundy nie do pojemnik. ) Badanie moczu dotyczy tylko stanowisk pracy z zagrożeniami:

- mikroklimat gorący (szklarnie)

- mikroklimat zimny (chłodnie)

- czynniki chemiczne – akrylany, arsen, arsan, bar, benzopiren, dwumetyloformamid, epichlorohydryna, fenol i jego pochodne, fosfor biały i żółty, kadm, diaceton, mangan i jego związki, mieszaniny zawierające wilopierścieniowe węglowodory aromatyczne (smoła, asfalt), naftalen i pochodnie, ołów i jego związki, związki kwasu dichlorofenoksyoctowego, dinitroalkilofenole, rtęć, terpentyna, chlorek metylenu, chloroform, czterochlorek węgła, dibromek etylu, związki aminowe, pochodnie naftalenu, cytostatyki,

Formularz Kontaktowy

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych będzie Med-Lux sp. z o.o., której siedziba mieści się przy ul. Rynkowej 63, 62-081 w Przeźmierowie. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego