Szczepienia osób narażonych na zakażenie, Poznań

Bezpłatne szczepienia obowiązkowe wykonywane u osób narażonych na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi:

przeciwko WZW typu B

  • uczniowie i studenci szkół prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, które nie były wcześniej zaszczepione
  • osoby wykonujące zawód medyczny narażone na zakażenie, które nie były wcześniej zaszczepione,
  • osoby zakażone wirusem typu C
  • osoby w fazie zaawansowanej chorobie nerek (osoby dializowane)

przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus Pneumoniae

  • dzieci od 2 m-ca-5 r. ż. :

a) po urazie lub wadą OUN z wyciekiem płynu mózgowo -rdzeniowego

b) zakażonych HIV

c) po przeszczepie szpiku, narządów wewnętrznych, implantu ślimakowego

  • dzieci 2 m-ca- 5 r.ż. chore na:

a) przewlekłe choroby serca

b) schorzenia immunologiczno-hematologiczne- małopłytkowość idiopatyczna ,ostra białaczka ,chłoniaki ,

c) asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po asplenektomii lub leczeniu immunosupresyjnym

d) przewlekła niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy

e) pierwotne zaburzenia odporności

f) choroby metaboliczne , w tym cukrzycę

g) przewlekłe choroby płuc , w tym astmę

  • dzieci od 2 m-ca do 12 m-ca życia urodzonych przed 37 tyg.ciąży lub masą urodzeniową poniżej 2500 g

p/ospie wietrznej

  • obowiązek dotyczy dzieci

a) do ukończenia 12 r.ż.

               z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,

               zakażone HIV,

               przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,

b) dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a, które nie chorowały na ospę wietrzną,

c)dzieci do ukończenia 12 roku życia, inne niż wymienione w lit. a i b, przebywające w:

                  zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

                  zakładach opiekuńczo-leczniczych,

                  rodzinnych domach dziecka,

                  domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

                  domach pomocy społecznej,

                  placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

                  regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,

                 interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

                  przebywające w żłobkach lub klubach dziecięcych

 

 

Formularz Kontaktowy

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych będzie Med-Lux sp. z o.o., której siedziba mieści się przy ul. Rynkowej 63, 62-081 w Przeźmierowie. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego