Pomoc w nocy i święta

Uwaga! Podpoznańska „wieczorynka” zmieniła adres!

·         Od 5 kwietnia nie w Plewiskach, ale w Skórzewie przyjmuje pacjentów punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej prowadzony przez poradnię Gaudium

·         Poza godzinami pracy poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w nagłych przypadkach korzystać można z opieki zdrowotnej w „wieczorynkach”, SOR-ach, izbach przyjęć lub pod numerem Teleplatformy Pierwszego Kontaktu

·         Do wizyty w SOR lub IP kwalifikuje wyłącznie zagrożenie życia i zdrowia (np. objawy zawału, udaru).
W innych sytuacjach powinno się zgłaszać do „wieczorynek” lub dzwonić pod numer TPK

W dni powszednie w godz. 18-8 oraz całodobowo w weekendy i święta w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia można korzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie potrzeba skierowania, ani wcześniejszej rejestracji. W przypadku NiŚOZ nie występuje także rejonizacja, co oznacza, że otrzymamy pomoc niezależnie od miejsca, do którego się zgłosimy. Wyjątkiem są wizyty domowe, na które należy się umawiać w „wieczorynce” obsługującej rejon, w którym aktualnie przebywamy.

Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej działają na podobnych zasadach, co poradnie lekarza rodzinnego. Możemy w nich uzyskać poradę lekarza i pielęgniarki. Z pomocy „wieczorynki” należy korzystać w przypadku:

  • nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia (gdy nie ma objawów świadczących o bezpośrednim zagrożeniu życia);
  • gdy dotychczas stosowane leki i środki domowe nie spowodowały poprawy;
  • gdy obawiamy się, że czekanie do momentu otwarcia przychodni POZ niekorzystnie wpłynie na nasze zdrowie;
  • nagłego zaostrzenia choroby przewlekłej.

Powodem skorzystania z NiŚOZ mogą być też np. infekcje połączone z wysoką gorączką, silne bóle brzucha lub głowy, biegunka czy wymioty (szczególnie u dzieci i seniorów).

W „wieczorynce” uzyskamy poradę lekarską, e-receptę na niezbędne leki, zwolnienie lekarskie (jeśli wystąpią wskazania medyczne), może nam też zostać wykonany zastrzyk. Nie odbędziemy w niej natomiast wizyty kontrolnej, nie otrzymamy recept na stale przyjmowane leki w związku z chorobą przewlekłą czy zaświadczenia o stanie zdrowia.

Adresy placówek, które udzielają nocnej i świątecznej opieki w Wielkopolsce dostępne są na stronie: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/7425/.

Uwaga! Od 5 kwietnia adres zmieniła poradnia lekarza rodzinnego Gaudium dotychczas działająca w Plewiskach przy ul. Kolejowej. Przeniosła się do Skórzewa na ul. Kozierowskiego 4/8. W placówce tej funkcjonuje także „wieczorynka”.

Na SOR w stanie zagrożenia życia

W niektórych przypadkach właściwsze do udzielenia pomocy medycznej są izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe. Kiedy wezwać pogotowie lub udać się do szpitala? Kwalifikuje do tego każde nagłe i drastyczne pogorszenie stanu zdrowia, a w konsekwencji zagrożenie życia. Przykładowo – jeśli zauważamy objawy np. zawału lub udaru – nie należy czekać i zgłaszać się na „wieczorynkę”, ale niezwłocznie wezwać pogotowie.

Lista SOR-ów i izb przyjęć w Wielkopolsce znajduje się pod adresem: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/7425/.

Można też zadzwonić na TPK

W przypadku nagłego zachorowania można również zadzwonić pod numer 800 137 200, czyli Teleplatformę Pierwszego Kontaktu. Połączenie jest bezpłatne.

TPK gwarantuje teleporadę pielęgniarki, położnej lub lekarza na zasadach podobnych do funkcjonowania „wieczorynek”. Konsultacje są prowadzone w językach polskim, angielskim, ukraińskim oraz migowym.

Jeśli konsultacja przez TPK okaże się niewystarczająca personel medyczny zaleci wizytę w placówce NiŚOZ lub w przypadkach zagrożenia życia – wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Platforma telefoniczna medyczna: klik

 

SOR, IP

Świadczenia realizowane w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izbach przyjęć to świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców z innych rodzajów.

Izby Przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe są jednostkami organizacyjnymi szpitali, które przyjmują pacjentów:

• przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego

• zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy:

• objęcie pacjenta doraźną opieką lekarską i pielęgniarską terapeutyczną i diagnostyczną stosownie do stanu zdrowia chorego

• udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji

• przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji.

Udając się do Szpitala, należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (np. dowód osobisty). W sytuacji przyjęcia w trybie pilnym brak dokumentu tożsamości nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala.

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU Poznań-Jeżyce ul. Juraszów 7/19 t.61 821 23 6

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Szamotuły ul. Sukiennicza 13 t.61 292 71 5

SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Poznań-Grunwald ul.  Przybyszewskiego 49 t.61 869 17 34

GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Poznań-Jeżyce  ul. Polna 33t. 61 841 92 25

SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Poznań-Jeżyce ul. Szpitalna 27/33 t.61 849 12 00

 

Pamiętaj!

- W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie obowiązuje rejonizacja, jeśli wybieramy się sami do placówki. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu, w każdej z placówek, która podpisała z NFZ umowę na leczenie pacjentów w tym zakresie świadczeń. Natomiast jeśli zamawiamy wizytę do domu (wieczorynki realizują także - w razie potrzeby - wizyty domowe) - dzwonimy do placówki, która znajduje sie najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

- jesli podczas wizyty w punkcie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej lub w Izbie Przyjęć lub w SORze- lekarz stwierdzi niezdolność pacjenta do wykonywania pracy z powodu choroby, wystawia druk L4. Zasadą jest, że takie zaświadczenia wystawia ten lekarz, który fizycznie zbadał pacjenta i na tej podstawie stwierdza, że jest on czasowo z powodu choroby do tej pracy niezdolny. Niedopuszczalnym jest odsyłanie pacjenta do lekarza POZ po tzw. "L4".

 

Formularz Kontaktowy

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych będzie Med-Lux sp. z o.o., której siedziba mieści się przy ul. Rynkowej 63, 62-081 w Przeźmierowie. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego