Zasady przyjęć podczas pandemii

Harmonogram przyjęć w okresie pandemii

ZE WZGLĘDU NA WPROWADZENIE NOWYCH OBOSTRZEŃ PRZEZ RZĄD, ZAWIESZAMY REALIZACJĘ BADAŃ OKRESOWYCH

Nadal wykonujemy badania wstępne, kontrolne i sanitarne. Informujemy, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), art. 12a  i art. 31m ustawy, stare orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r. zachowują ważność do 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

 

Zapraszamy do placówki w Przeźmierowie w każdy wtorek i czwartek oraz w środy(po wcześniejszym zapisie na godziny),

lub w środy oraz piątki(po wcześniejszym zapisie na godziny) do Lubonia.

Pracownicy obowiązkowo powinni mieć ze sobą:

- wypełnione czytelnie skierowanie

- dowód tożsamości ze zdjęciem i PESELem/ paszport

- maseczkę lub przyłbicę

Godziny przyjęć:

środy w Luboniu

wtorki/czwartki w Przeźmierowie

 

6:30 – stanowiska z psychotestami, wózki widłowe

7:00 – badania sanitarne

7:00 – stanowiska na wysokości

8:00 – stanowiska biurowe

8:30 – stanowiska bez zagrożeń - tylko lekarz medycyny pracy

 

 

Formularz Kontaktowy

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych będzie Med-Lux sp. z o.o., której siedziba mieści się przy ul. Rynkowej 63, 62-081 w Przeźmierowie. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego